Casset de prova ràpida de l'antigen del nou coronavirus (SARS-Cov-2) (hisop)

b6b7d5018b21077f1950f1bf0d58806